సహజవాయువు రంగంలో ఎంఈఐఎల్‌ రికార్డులు

సహజ వాయువు, చమురు రంగంలో గత ఏడాదిలో దేశ, విదేశాల్లో వివిధ ప్రాజెక్ట్‌లను పూర్తి చేసి ఎంఈఐఎల్‌ రికార్డ్‌ సృష్టించింది. దేశంలో అసోం, గుజరాత్‌, ఆంధ్రప్రదేశ్‌, తెంగాణ,

Read more
error: Content is protected !!